Poradnia Wilda Poznań - Poradnia terapii uzależnienia od akoholu

Oferujemy pomoc psychoteraupetyczną dla uzależnionych i współzależnionych.

Pomoc Kontakt

Pomoc w ramach NFZ do 30.09.2018r. od 01.10.2018r. usługi są odpłatne.

Nasze świadczenia zdrowotne wykonujemy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) do 30.09.2018r. Od października b.r. usługi będą odpłatne . NFZ nie przedłużył kontraktu naszej placówce.

Poradnia jest jedna z pierwszych tego typu Poradni w Poznaniu oraz w Polsce , która działa od lat 80-tych. To placówka z wieloletnią tradycja, znana świadczeniobiorcą doskonale. Poradnia zapewnia wysoko wykwalifikowany personel oraz pracuje od wielu lat w tym samym składzie, co bardzo przekłada się na dobrą atmosferę w pracy. Poradnia świadczy usługi głównie na terenie Wildy, Dębca, Lubonia, Rogalina, Mosiny, Puszczykowa.
Poradnia zapewnia pełen program psychoterapeutyczny dla pacjentów uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych jak i rodzin. Prowadzimy terapię indywidualną, grupową na poziomie podstawowym jak i pogłębionym.
Pomagamy Ci zrozumieć Twoją chorobę i pomóc w wytrwaniu w trzeźwości. Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie, dzięki której pomożemy Ci pokonać Twoją chorobę i wrócić do normalnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym.

Pomoc i terapia

Poradnia Wilda Poznań - W placówce można zdiagnozować uzależnienie, poddać się leczeniu i terapii, uzyskać wsparcie oraz motywację do zmiany. Kierujemy także na leczenie stacjonarne lub detoksykacyjne. Jedyną skuteczną metodą leczenia uzależnienia jest PSYCHOTERAPIA. Pacjenci którzy ukończyli naszą terapię są normalnie funkcjonującymi osobami spełniającymi się w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę podczas terapii.

Spotkania grupy AA

W Poradni działa także grupa AA t.j. w każdy wtorek od godz. 17:30-19:30. AA jest całkowicie bezpłatne, nie wymaga skierowań, nie jest związane z żadną organizacją, kościołem, zgromadzeniem, funduszem zdrowia czy czymkolwiek. Nie jest terapią. Ani grupą wsparcia. Nie ma tu profesjonalistów, lekarzy, obsługi medycznej. Nie ma żadnych zapisów, list, rejestrów. Na spotkanie do naszej poradnii może przyjść każdy, który jest świadom, że ma problem z uzależnieniem i czuje, że potrzebuje zmiany.

W naszej Poradnii "Wilda" w Poznaniu oferujemy pomoc psychoterapeutyczną dla osób:

  • z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
  • z uzależnieniem od alkoholu
  • dla osób pijących szkodliwie
  • dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi
  • dla osób współuzależnionych (rodzin osób uzależnionych, doświadczających przemocy)
  • dla DDA – dorosłych dzieci alkoholików
czytaj więcej

Formy terapii

Terapia grupowa <br>uzależnienia

Terapia grupowa
uzależnienia

 Terapia grupowa <br>współuzależnienia

Terapia grupowa
współuzależnienia

Terapia indywidualna uzależnienia

Terapia indywidualna uzależnienia

Terapia indywidualna współuzależnienia

Terapia indywidualna współuzależnienia

Konsultacje psychiatryczne<br>i psychiatryczne

Konsultacje psychiatryczne
i psychiatryczne

Farmakoterapia

Farmakoterapia

Nasi specjaliści