Monika Pietrzak

lekarz psychiatra

Rolą lekarza psychiatry jest  prawidłowo ustalone rozpoznanie, które  jest podstawą przedstawienia skutecznej oferty  pomocy.

Po  przerwaniu picia, zażywania środków psychoaktywnych, albo po gwałtownym zmniejszeniu ilości danego środka mogą wystąpić wyraźne dolegliwości psychiczne i somatyczne, które najczęściej po kilku dniach słabną i w końcu zanikają. Jeśli jednak:

  • po odstawieniu alkoholu (narkotyku)   pojawiają się napady drgawkowe, omamy słuchowe lub wzrokowe,
  • objawy abstynencyjne są bardzo nasilone,
  • osoba uzależniona piła alkohol długim ciągiem,
  • osoba uzależniona jest niedożywiona, osłabiona, odwodniona,
  • osoba uzależniona łączyła spożywanie alkoholu z lekami czy narkotykami,
  • osoba uzależniona cierpi na jakieś dodatkowe choroby,

konieczne jest badanie przeprowadzone przez lekarza, który oceni stan pacjenta i wówczas może  skierować do szpitala, na oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (zwanego „detoksem” lub „odtruciem”) , lub skieruje do innego Ośrodka Leczenia Uzależnień.

W leczeniu uzależnienia od alkoholu zarejestrowanych jest także  kilka leków. Psychiatra może także zapisać  leki np. przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne  które , nie są bezpośrednio nakierowane na leczenie uzależnienia ale pomagają w usuwaniu, a częściej w łagodzeniu nieprzyjemnych stanów psychicznych i zaburzeń nastroju współwystępujących z uzależnieniem.