Monika Rutkowska

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, pedagog. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także absolwentka Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkiem nadzwyczajnym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień zdobyła w Krajowym Biurze Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej w IPZ w Warszawie. Pracowała jako psychoterapeuta psychoanalityczny na Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości, głównie prowadząc psychoterapie indywidualną z pacjentami z zaburzeniami osobowości, była członkiem zespołu kwalifikującego pacjentów do przyjęcia na Oddział, prowadziła biblioterapię oraz uczestniczyła w zebraniach społeczności terapeutycznej. Ma długoletnie doświadczenie w zawodzie terapeuty uzależnień, które zdobywała w poradniach uzależnień, a także w ośrodku stacjonarnym leczenia uzależnień dla młodzieży.

Swoją prace terapeutyczną opiera na trzech filarach: kształceniu teoretycznym, doświadczeniu własnej terapii psychoanalitycznej, regularnej superwizji pracy klinicznej. Swoją postawę etyczną opiera głównie o Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Obszary w których głównie pomaga to: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresje, stany maniakalne), zaburzenia nerwicowe (lęki, nerwice natręctw), zaburzenia psychotyczne (stany schizoafektywne, schizofrenia), zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), uzależnienia (od środków psychoaktywnych i inne), współuzależnienie, syndrom DDA oraz osobom, które są ciekawe aby badać i poznawać własny wewnętrzny świat psychiczny i przez to lepiej rozumieć siebie – „by móc kochać i pracować” (Freud).

Prowadzi terapie indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych.