Katarzyna Rutkowska

pracownik socjalny MOPR

Katarzyna Rutkowska pełni dyżur w Poradni raz w tygodniu w poniedziałek od 14:00 -16:00 realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i pomaga mieszkańcom Miasta Poznania przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.