Agnieszka Merle

kierownik poradni

Magister zdrowia publicznego, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w trakcie certyfikacji z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień . Prowadzi Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Mosinie, Kamieńcu oraz Wielichowie, a także jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie. W Poradni Uzależnień pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi prowadząc terapię indywidualną i grupową.