Oferta dla osób, które utraciły prawo jazdy w wyniku użycia alkoholu obejmuje:

  1. Konsultację, wysłuchanie klienta i wspólne poszukiwanie wyjścia
  2. Diagnozę, czyli rozpoznanie sposobu używania alkoholu czyli zbadanie czy jest to picie ryzykowne czy uzależnienie.
  3. Wystawienie dokumentu potrzebnego do organu decydującego o możliwości ponownego ubiegania się o prawo jazdy.
  4. Edukacja lub terapia w zależności od rozpoznania