Agnieszka Merle

kierownik poradni

Magister zdrowia publicznego. Prowadzi Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Mosinie, Kamieńcu oraz Wielichowie, a także jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie.
czytaj więcej

Monika Rutkowska

psycholog, psychoterapeuta

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, pedagog. Jest członkiem nadzwyczajnym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień zdobyła w Krajowym Biurze Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
czytaj więcej

Grażyna Babiarczyk

specjalista terapii uzależnień

Magister pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień, wydanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (nr certyfikatu: SP/0648/2011).
czytaj więcej

Patrycja Gawlik-Karczewska

specjalista terapii uzależnień

Magister pedagogiki, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.
czytaj więcej

Ilona Nispoń

socjoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

czytaj więcej

Monika Pietrzak

lekarz psychiatra

Rolą lekarza psychiatry jest  prawidłowo ustalone rozpoznanie, które  jest podstawą przedstawienia skutecznej oferty  pomocy. Po  przerwaniu picia, zażywania środków psychoaktywnych, albo po gwałtownym zmniejszeniu ilości danego środka mogą wystąpić wyraźne dolegliwości psychiczne i somatyczne.
czytaj więcej

Katarzyna Rutkowska

pracownik socjalny MOPR

Katarzyna Rutkowska pełni dyżur w Poradni raz w tygodniu w poniedziałek od 14:00 -16:00 realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i pomaga mieszkańcom Miasta Poznania przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.
czytaj więcej